Teymisvinna

Fjölskyldumiðuð teymisvinnaStarf deildarinnar byggir á marghliða teymisvinnu sem hefur það að leiðarljósi að skapa aukna þekkingu og skilning til að mæta þörfum fatlaðra nemenda og fjölskyldna þeirra.

Teymisvinna í Setrinu er mótuð í kringum samstarf  skóla-, félags- og heilbrigðisþjónustu.

Ólík hlutverk mætast og sameinast í fjölskyldumiðaðri teymisvinnu.

 

 

 

 

 

Teymisvinnan hefst í skólabyrjun á gerð teymisáætlunar og nemendur fara í nemendaviðtal. Móttökuáætlun er gerð á vorin í samstarfi við leikskóla væntanlegra nemenda.

Teymisáætlun 2014-15 -Setrið

Nemendaviðtal 2014

Móttökuáætlun – eyðublað

Á miðjum vetri fer fram mat á hvernig  hefur tekist til með aðlögun í daglegu lífi og í skólastarfi.

Fjölskyldumiðuð þjónusta – kortlagning

Mat á viðeigandi aðlögun – skólakafli 2015

Við útskrift nemenda úr grunnskóla er gerð tilfærsluáætlun.

Tilfærsluáætlun frá grunnskóla yfir í framhaldsskóla

Á teymisfundum er rituð fundargerð sem send er í tölvupósti á alla fulltrúa í teyminu.

Fundargerð